Wij gaan verhuizen naar www.avspiritlelystad.nl

Oproepen/Mededelingen:

OPROEP VOOR DE JEUGDLEDEN/OUDERS FAMIPIX: sinds 2012 maken wij voor alle jeugd bij de wedstrijden en evenementen van av Spirit Foto's deze zijn gratis te downloaden en te bekijken (voor de jeugd en familie) Als wij dit willen blijven doen hebben we minimaal 100 geregistreerde accounts nodig om door te gaan met fampix.
Als iedereen zich met een eigen e-mail aanmeld (ouders en kinderen) kunnen wij weer nieuwe foto's op famipix zetten!!
Ook zijn wij op zoek naar ouders/vrijwilligers die voornamelijk bij de pupillenwedstrijden (of junioren) foto's willen maken en die natuurlijk met ons willen delen!!
(graag even een mailtje naar fotoavspirit@hotmail.com)
Alvast bedankt !! De Fotografen.

Clubkampioenschappen!!  2014

Beste ouders en atleten,

Na enig beraadslagen zijn wij tot de conclusie gekomen dat het eeuwig zonde is als de clubkampioenschappen dit jaar niet kunnen doorgaan. Daarom hebben Marco en ik het initiatief genomen om dit toch te organiseren op vrijdag 3 oktober en zaterdag 4 oktober 2014. Met de hulp van Koen van Gelder hopen wij er ook dit jaar weer een gezellige wedstrijd van te maken. Het is wat kortdag, maar wij verwachten toch een grote opkomst onder de jeugd.

Het programma zal er als volgt uitzien:

Een zevenkamp voor de junioren en senioren op vrijdagavond 3 oktober en zaterdag 4 oktober.

Een driekamp en een lange afstand voor de pupillen op zaterdag 4 oktober.

Een 3 kilometer en een 5 kilometer voor de lange afstandslopers op zaterdag 4 oktober.

Inschrijven kan via: wedstrijdsecretariaat@avspiritlelystad.nl. Vermeld daarbij even je naam en geboortedatum, zodat Danielle weet wie je bent en in welke groep je hoort.

Om de wedstrijd zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij nog wel enige hulp nodig. Wij zoeken nog mensen voor:

Vrijdag 3 oktober:
- enkele mensen die vanaf ongeveer 18.00 willen helpen bij het klaarzetten van alle spullen.
- enkele mensen die de jury willen ondersteunen met harken, ballen etc halen, even een koffie rondje doen, jurylijsten lopen.

Zaterdag 4 oktober:
- mensen die willen helpen bij het klaarzetten van alle onderdelen
- mensen die willen helpen opruimen
- ondersteuning van de jury, zoals op vrijdagavond.

Vele handen maken licht werk, dus als je een uurtje over hebt, dan zijn wij dankbaar als je komt helpen! Ook deze aanmeldingen kunnen naar wedstrijdsecretariaat@avspiritlelystad.nl.

Wij hebben er veel zin en zijn enthousiast. Wij hopen dat jullie dat ook zijn en we veel ouders en atleten zien op 3 en 4 oktober.

Met vriendelijke groet,

Marco van Drunen en Elske Warners

Nieuwsarchief

Ook competitie last van slecht weer: onderdelen afgelast (Competitie)

11 mei 2014

Door het slechte weer heeft de wedstrijdleider bij de CD-competitie in Rotterdam moeten besluiten de wedstrijd te staken. Alleen de estafettes zijn afgerond. De baan stond volledig onder water, waardoor op geen enkele wijze de veiligheid meer gegarandeerd kon worden. Ook op andere locaties zijn bepaalde onderdelen afgelast. Hierdoor zullen van alle wedstrijden in de CD-competitie de punten komen te vervallen. De uitslagen zullen wel als zodanig blijven bestaan, dus records, pr's etc. blijven bewaard.  

Bij de B-competitie is door zware regenval het polsstokhoggspringen in Amstelveen en Heiloo van de jongens B afgelast. Ook hier wilde de betreffende wedstrijdleider geen risico nemen met de veiligheid. Dit betekent dat bij alle poules de punten van het onderdeel polsstokhoogspringen zullen worden geschrapt. Ook hier worden de prestaties wel opgenomen in de uitslag.

De competitieleiding zal er alles aan doen om bovenstaande zo snel mogelijk te verwerken in de uitslagen. 

De Atletiekunie wil hierbij aangeven dat veiligheid bij atletiekwedstrijden altijd voorop staat. Besluiten om wedstrijden af te gelasten hebben weliswaar een grote impact op de competitie, maar worden weloverwogen gedaan. Wij rekenen hierbij op begrip. 

Atletiek Vereniging Spirit, De Verkiezing van de Leukste Sportvereniging is in volle gang. Zorg ook voor zoveel mogelijk stemmen!

Beste mensen van Atletiek Vereniging Spirit, De eerste twee weken van de verkiezingen zitten er bijna op. En wat zijn vele sportverenigingen enthousiast aan de slag gegaan met het werven van stemmen. Die inspanningen zijn beloond: Krap twwe weken nadat de stempagina actief is geworden, zijn meer dan 17.000 bevestigde stemmen binnengekomen. Zelf ook nog even stemmen? Doe dat dan nu.

Internet kleurt oranje  Verder komen we op tal van websites het logo én het promotiemateriaal voor de verkiezingen tegen. De Facebook ontvangt dagelijks 'likes' en we krijgen leuke reacties van sportverenigingen.

Veel sportverenigingen zijn blij met de betrokkenheid van de leden en hun blijk van waardering. Als u ook  in het bezit wilt komen van deze gratis banners, dan kunt u deze hier downloaden.

 

MEDEDELING:

Belangrijke informatie in verband met overgang naar IBAN

Vanaf 1 januari 2014 zal AV Spirit gaan werken met IBAN rekeningnummers. Dit is vanaf 1 februari 2014 verplicht.
AV Spirit heeft hiertoe een nieuw SEPA-incassocontract afgesloten met de ABN AMRO bank.

Wat betekent dit voor u:

 1. Dit betekent dat wij uw rekeningnummer automatisch omzetten naar IBAN. Hier hoeft u niets voor te doen.
 2. Wij bij toekomstige incasso’s het contractnummer zullen vermelden dat wij met ABN AMRO hebben.
 3. Wij vooraf per e-mail de factuur sturen zodat op de hoogte bent van het bedrag dat wordt afgeschreven. Het is wel van belang dat onze ledenadministratie een correct e-mailadres van uw heeft. In 2013 hebben wij reeds 3x een factuur per email verstuurd. Indien u tot op heden nooit een factuur per mail heeft ontvangen is de kans groot dat uw mailadres niet correct is.
 4. De eerste contributie bestaat zoals elk jaar uit het contributiebedrag voor kwartaal 1, de bondscontributie van de atletiekunie en de kosten van een wedstrijdlicentie (indien aanwezig). Wij zullen dit vanaf dit jaar specificeren op de factuur.
 5. Betaling per automatische incasso is bij AV Spirit verplicht gesteld.
 6. Indien u het onverhoopt niet eens bent met de incasso kunt u deze door u bank laten storneren. Wij zouden het echter zeer op prijs stellen als u eerst even contact op neemt met AV Spirit! Zogenoemde storneringen van contributiebetalingen kosten onze vrijwilligers ontzettend veel tijd en achteraf blijkt vaak dat een storno niet terecht was.

Voor vragen hierover, en een controle van uw mailadres: factuuradministratie@avspiritlelystad.nl

 

 

OPROEP

Beleidsplan 2014-2016

Beste leden van AV Spirit Lelystad,

Zoals jullie bekend en ook toegelicht in de laatste ledenvergadering, is het bestuur sinds 2012 bezig het beleid voor de komende jaren vorm te geven. De aftrap was in 2012 met een tweetal bijeenkomsten met een afvaardiging van alle leden.

Deze bijeenkomsten hebben een enorme lading aan informatie opgeleverd. Het afgelopen jaar zijn Jan Boogaard, René Ester en ondergetekende bezig geweest deze informatie te clusteren en te verwerken, soms in overleg met het bestuur of afzonderlijke leden. Dit is een langdurig, doch grondig proces geweest.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een concrete formulering wat de belangrijkste thema’s van het beleid de komende jaren moeten worden. Deze 8 thema’s dienen de komende maanden te worden uitgewerkt door de leden zelf. De werkgroepen die hiertoe worden samengesteld, zullen autonoom aan de slag gaan met het uitwerken van de hieronder genoemde thema’s, tot een concreet voorstel aan het bestuur. Het bestuur besluit tot uitwerking, met inachtneming van de financiele consequenties en mogelijkheden tot en met 2016.

Ik roep alle leden van harte op je op te geven voor één van de werkgroepen en wel bij ondergetekende via de mail: v.hebels@upcmail.nl

Graag voor 15 januari 2014 !

De werkgroepen per thema:

 • Doelstellingen en Ambities (wat voor vereniging wil Spirit zijn)
 • Aanbod activiteiten (volledig lid of ook activiteiten per module bij ons afnemen)
 • Trainers (opbouw trainersgilde, loop/atletiektrainers)
 • Vrijwilligers (juiste mens op de juiste plek, coördinatie hiervan)
 • Sociale samenhang (opknappen kantine, keuken en activiteiten leden onderling, maar ook daarbuiten)
 • Communicatie (intern/extern)
 • Jeugd
 • Financiën

De werkgroepen

 • Per thema een werkgroep van 4/6 pers.
 • Uitwerken thema’s en voorstel naar bestuur
 • Voor 1 april 2014
 • Bestuur beslist over prioriteit en middelen
 • Uitvoering voorstellen 2014-2016

Planning

 • Start werkgroepen uiterlijk 1 februari 2014
 • Voorstel bestuur uiterlijk 1 april 2014
 • Besluit bestuur april/mei 2014
 • Plenaire terugkoppeling ledenvergadering juni 2014.

De start van de werkgroepen wordt steeds bijgewoond door ondergetekende en voorzien van de informatie uit de bijeenkomsten van 2012.

Ik hoop op jullie medewerking. Het beleidsplan is er voor en door de leden, het bestuur faciliteert. Doe mee en meld je aan. We kunnen onze toch al bloeiende vereniging nog mooier maken !!

Victor Hebels

Bestuur AV Spirit Lelystad